Πρόνοια - Φιλανθρωπία

Ιδιαίτερη μέριμνα από το σύλλογο γίνεται γιατους εμπερίστατους, ενδεείς αδελφούς μας. Με αγάπη και ενδιαφέρον συγκεντρώνονται κατά καιρούς τρόφιμα, είδη ρουχιμού. Γίνονται επισκέψεις σε σπίτια, φυλακές, νοσοκομεία από μέλη του Συλλόγου μας.