Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Λειτουργούν στο κτίριο του Συλλόγου μας για εργαζομένους, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες άνδρες και γυναίκες.

Γιά άνδρες :

      Κάθε Τρίτη 8:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

      Κάθε Σάββατο  8:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

 

Για γυναίκες :

     Κάθε Δευτέρα 4:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ.

     Κάθε Πέμπτη 6:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

     Κάθε Πέμπτη 8:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.  

     Κάθε Σάββατο 7:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.