Ομιλία - Οι Τρεις Ιεράρχες σε εποχές κρίσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 6.00μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ

 «Οι Τρεις Ιεράρχες σε εποχές κρίσεως»

Ομιλητής:

ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Θεολόγος - Ιεροκήρυξ

 Οι Τρεις Ιεράρχες σε εποχές κρίσεως