Ομιλία - Μία προσευχή προς τον Ουράνιο Πατέρα μας

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 6.00μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ

 «Μία προσευχή προς τον ουράνιο Πατέρα μας»

Ομιλητής:

ο κ. Θεόδωρος Χαλκιόπουλος
Θεολόγος - Ιεροκήρυξ

 Το μεγαλείο της πρόνοιας του Θεού στον κόσμο