Ομιλία - Μπροστά σ' ένα σκάνδαλο!

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2023

 7.00 μ.μ.

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ

 «Μπροστά σ' ένα σκάνδαλο!»

 

Ομιλητής:

Εμμανουήλ Σταθούλιας
Θεολόγος - Ιεροκήρυξ


 

 

Μπροστά σε ένα σκάνδαλο