ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ 2024

-Μαθητές Δημοτικού (Γ-Δ-Ε-ΣΤ): 8 - 12 Ιουλίου

Μαθήτριες (Δ-Ε-ΣΤ-Γυμανσίου- Λυκείου): 15 - 22 Ιουλίου

Μαθητές (Γυμνασίου Λυκείου): 22 Ιουλίου - 2 Αυγούστου


kataskinosi fylladia a 2024

[

kataskinosi fylladia b 2024

Φυλλάδιο κατασκήνωσης 2024