Αφιέρωμα στον «Άγιο των δακρύων», στον Άγιο Ευμένιο

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 6.00 μ.μ.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
στον

«Άγιο των δακρύων»,
στον άγιο Ευμένιο

με την κα Μαρία Μουρζά
Συγγραφέα - Παιδαγωγό

 Αφιέρωμα στον άγιο των Δακρύων, Άγιο ευμένιο