Ιστορικό της Κατασκήνωσης στο Γρεβενίτι

Οι παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 30 χρόνια λειτουργίας της κατασκήνωσης του Αποστόλου Παύλου στο Γρεβενίτι!

Tags: Κατασκήνωση